Inici del Contingut

Per què estudiar?

Segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia al món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment al creixement econòmic i demogràfic als països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, resulta insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els pròxims anys i ha estat recentment reconegut per l'ONU com un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per superar aquest repte, serà necessari incrementar les inversions en energies renovables, millorar substancialment l'eficiència energètica en la indústria, edificis i transports, i ampliar les infraestructures energètiques actuals, entre altres accions.

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 preveu que l'any 2020 la potència instal·lada s'hagi incrementat en més d'un 40% respecte el valor actual, però amb una participació molt superior de les renovables (aproximadament un 50% del total). En aquest escenari futur, destaca el creixement de l'energia eòlica, que preveu multiplicar per quatre la seva potència instal·lada, així com de la solar fotovoltaica, la potència instal·lada de la qual es preveu que augmenti un factor tres fins al 2020. Una part d'aquest nou “mix energètic” i la majoria de les transformacions conduiran a incrementar l'eficiència energètica amb noves implantacions tècniques i processos socials on l'aplicació de criteris de sostenibilitat seran imperatius. Malgrat aquestes perspectives, actualment falten professionals qualificats en els àmbits de les energies renovables i de les noves tecnologies de les energies convencionals. També falten tècnics experts en tecnologies de control, automatització i optimització de processos que permeten obtenir estalvis energètics o en tecnologies d'edificació sostenible.

D'altra banda, serà necessari capacitar a la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació. En aquest sentit, serà necessari integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia doncs la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.