Inici del Contingut

Per què estudiar?

Segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia al món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment al creixement econòmic i demogràfic als països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, resulta insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els pròxims anys i ha estat recentment reconegut per l'ONU com un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per superar aquest repte, serà necessari incrementar les inversions en energies renovables, millorar substancialment l'eficiència energètica en la indústria, edificis i transports, i ampliar les infraestructures energètiques actuals, entre altres accions.

A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètic pretén assolir un model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050 i complir amb els objectius del nou paquet Clean Energy for All Europeans de la Unió Europea. En aquest escenari futur, destaca el creixement de l'energia eòlica, així com de la solar fotovoltaica, la potència instal·lada de les qual es preveu que es multipliqui en els propers anys. Una part d'aquest nou “mix energètic” i la majoria de les transformacions conduiran a incrementar l'eficiència energètica amb noves implantacions tècniques i processos socials on l'aplicació de criteris de sostenibilitat seran imperatius. Malgrat aquestes perspectives, actualment falten professionals qualificats en els àmbits de les energies renovables i de les noves tecnologies de les energies convencionals. També falten tècnics experts en tecnologies de control, automatització i optimització de processos que permeten obtenir estalvis energètics o en tecnologies d'edificació sostenible.

D'altra banda, serà necessari capacitar a la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació. En aquest sentit, serà necessari integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia doncs la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.