Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Impartit per

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

Mitigació mediambiental / Instal·lacions Energètiques / Construcció Sostenible

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castella i Anglès

Places

40

Coordinador/a

Eduard Gregorio López coord.gees@eps.udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Pre-inscripció
Pre-inscripció
Pre-inscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Correu Electrònic
Correu Electrònic
Correu Electrònic
Seu Electrònica
Seu Electrònica
Seu Electrònica
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Biblioteca i Documentació
Biblioteca i Documentació
Biblioteca i Documentació
Alumni UdL
Alumni UdL
Alumni UdL

 

 
 

 

Presentació del Grau

 • Vols formar-te com a professional en l’àmbit punter de les energies renovables, l'eficiència energètica i la sostenibilitat?
 • T'agradaria ajudar a crear un món més sostenible i eficient?
 • T'agradaria desenvolupar els sistemes energètics del futur?
 • Vols formar-te en un sector amb unes perspectives laborals excel·lents?
 • T'agrada la natura i vols ajudar a preservar-la?

La formació del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat en matèria d'energia i en tecnologies emergents és una aposta estratègica de màxima prioritat, tant a nivell europeu com a nivell mundial.

Segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia al món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment al creixement econòmic i demogràfic als països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, resulta insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els pròxims anys. A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètic pretén assolir un model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050 i complir amb els objectius del nou paquet Clean Energy for All Europeans de la Unió Europea.

D'altra banda, serà necessari capacitar a la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació. En aquest sentit, serà necessari integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia doncs la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.

A més, si també t'interessa l'enginyeria mecànica i ets un bon estudiant, a l'Escola Politècnica Superior també pots cursar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat que s'inicia el curs acadèmic 2020-21.

 

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

El Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per l'EPS de la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar a les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar el R+D+I en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat.

Cal indicar que els graduats en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat podran accedir al Màster en Enginyeria Industrial, impartit en la EPS, habilitador de la professió d'enginyer industrial.  

Lleida presenta una ubicació estratègica respecte els principals pols de producció energètica de Catalunya. D'una banda, cal destacar que a la província de Lleida es troben les grans centrals hidroelèctriques dels Pirineus, que generen un 70% de l'energia elèctrica d'origen hidràulic de Catalunya. A les comarques circumdants a la ciutat de Lleida (Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià) es concentra, a causa de les seves condicions meteorològiques favorables, la principal zona fotovoltaica de Catalunya, amb un 44% de la producció catalana i amb excel·lents perspectives de creixement . També és important la producció d'energia procedent de residus forestals agrícoles i de purins (66% del total català). Així mateix, cal destacar la proximitat a la població d'Ascó (a la província de Tarragona, però situada a 60 km de Lleida), on s'ubiquen dues centrals nuclears i que, amb una potència instal·lada superior als 2000 MW és el primer centre productor d'energia elèctrica de Catalunya.

A nivell de l’Escola Politècnica Superior, destaca el fet que aquesta alberga el Centre d’investigació INSPIRES (Polytechnic Institut of Research and Innovation in Sustainability, www.inspires.udl.cat). INSPIRES conforma un grup multidisciplinari que posa especial atenció a la recerca al voltant de la millor gestió energètica, l’eficiència, la usabilitat, la seguretat, la computació d’altes prestacions i la resolució i optimització de problemes, entre altres temes. Tot amb nexes comuns, girant al voltant de l’àmbit de la sostenibilitat i la tecnologia. INSPIRES inclou diversos grups de recerca referents mundials en l’àmbit energètic.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (75 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat:
 

 

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Omnisurface: Sistema de calefacció d’alta eficiència energètica

OmniSurface és un nou sistema de calefacció que que pretén substituir els radiadors tradicionals. Aquest sistema permet Aconseguir crear en un espai tancat una temperatura de confort més ràpid i de forma més econòmica. Un equip format per tres alumnes (Oriol Liarte, Adrià Mateu i Joel Rosell) i un professor (Joan Rosell) de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida.

És un dispositiu que va connectat a la corrent i ha de instal·lar-se al sostre. A diferència de la calefacció tradicional, només s’activa quan detecta la presència humana i en un sol minut arriba a la temperatura de comfort. Només necessita un 10% de l’energia utilitzada pels sistemes convencionals, ja que gràcies als sensors, detecta la temperatura exterior i estima l’adequada per a l’interior.

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les tres enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú a les titulacions de:

 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

El tronc comú de les enginyeries industrials, conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes tres titulacions.

Els futurs alumnes  fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació) (Lleida)"

 

Tronc comú Enginyeria Industrial - Lleida

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les tres enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú a les titulacions de:

 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

Els futurs alumnes  fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació) (Lleida)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes tres titulacions de la branca industrial que s'imparteixen a Lleida i de les dos titulacions de la branca industrial que s'imparteixen al campus Igualada-UdL (Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial i Logística)  per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.

 

Sortides professionals

La futura primera promoció de graduats en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat de l'Escola Politècnica Superior encara no s'ha incorporat al mercat laboral però la previsió d'inserció laboral per als titulats en el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és similar que per als altres títols de l'àmbit industrial. En aquest sentit cal assenyalar que els valors d'ocupació, facilitats per l'AQU, registrats per la professió d'enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica, denoten que gairebé una ocupació plena (100%)  dels titulats estan treballant, havent acabat la carrera en 2010. En definitiva, atenint-nos a les dades d'inserció del sector podem assegurar que gaudiran d'un alt percentatge d'INSERCIÓ LABORAL.

Algunes sortides professionals seran:

 • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
 • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
 • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
 • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
 • Sector de les energies renovables.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.

 

Dobles titulacions internacionals

Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. 

 

 Qualitat

    Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

El Grau en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

No obstant cal apuntar que l'Escola Politècnica Superior va aconseguir el 2016 l'acreditació internacional del Grau en Enginyeria Mecànica i el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Els seus dos altres graus de la branca industrial de Lleida) amb el segell europeu de qualitat EUR-ACE. Un segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

 

Equips de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos. Per aquest motiu s'han seleccionat una sèrie d'equips de protecció individual (EPI) per garantir la seguretat del alumnes del Grau en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat i que seran obligatoris utilitzar en el desenvolupament de les pràctiques.

 

Contacte

Coordinador del Grau en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA |  Lleida | Tel: 973 003 571  |   coord.gees@eps.udl.cat

Cap d'Estudis titulacions Enginyeria Industrial

Jérôme Barrau

Despatx: 0.13  |  EPS  |  Lleida  |   Tel: 973 702 705  |  capest.etim@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat


 

Descobreix el grau en 3 minuts